Θέματα ΟΕΦΕ 2013

Μπορείτε να κατεβάσετε τα Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. του 2013, παρακάτω σε μορφή pdf:

Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα Εκφώνηση Απαντήσεις
Επιλογή Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφώνηση Απαντήσεις
Φυσική Εκφώνηση Απαντήσεις
Ιστορία Εκφώνηση Απαντήσεις
Βιολογία Εκφώνηση Απαντήσεις
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία Εκφώνηση Απαντήσεις
Αρχαία Εκφώνηση Απαντήσεις
Ιστορία Εκφώνηση Απαντήσεις
Λατινικά Εκφώνηση Απαντήσεις
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Εκφώνηση Απαντήσεις
Φυσική Εκφώνηση Απαντήσεις
Βιολογία Εκφώνηση Απαντήσεις
Χημεία Εκφώνηση Απαντήσεις
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Εκφώνηση Απαντήσεις
Φυσική Εκφώνηση Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Εκφώνηση Απαντήσεις
Ηλεκτρολογία Εκφώνηση Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε. Εκφώνηση Απαντήσεις
Χημεία-Βιοχημεία Εκφώνηση Απαντήσεις
Επιλογής
Α.Ο.Θ. Εκφώνηση Απαντήσεις