Καθηγητές Ιστορίας

user_male ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακoύ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργασιακή Εμπειρία: 23 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα