Καθηγητές Βιολογίας

user_male ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 25 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_female ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 14 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_female ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακός Τίτλος: Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 10 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα