Καθηγητές Βιολογίας

ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΗ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 14 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 10 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα