Καθηγητές Χημείας

user_male ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 27 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα