Καθηγητές Μαθηματικών

user_male ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 27 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_female ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακός Τίτλος: Δίπλωμα Ειδίκευσης “Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη” του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 10 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΝΤΑΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 29 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 30 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 30 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακός Τίτλος: Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 11 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα