Φιλόλογοι

user_female ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μεταπτυχιακός Τίτλος: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Φ.Π.Ψ. Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας με θέμα “Όψεις της Διαλεκτικής”
Διδακτορικός Τίτλος: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή – Γενικό Τμήμα. Υποψήφια Διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας με θέμα “Όψεις της Διαλεκτικής”
Εργασιακή Εμπειρία: 20 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_female ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακoύ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργασιακή Εμπειρία: 18 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_female ΤΣΙΒΙΛΗ ΕΦΗ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακoύ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργασιακή Εμπειρία: 25 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα