Καθηγητές Φυσικής

user_male ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 33 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 24 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 20 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 6 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 23 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα