Βάσεις 2014

Συγκριτικά στατιστικά μεταξύ Βάσεων 2013 – 2014:

Συγκριτικό βάσεων 90% 2014-2013