Βάσεις 2015

Συγκριτικά στατιστικά μεταξύ Βάσεων 2014 – 2015:

Συγκριτικό βάσεων 90% 2015-2014