Πανελλήνιες

Θετική

κατεύθυνση

Θεωρητική κατεύθυνση

Τεχνολογική κατεύθυνση

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Μαθήματα Κατεύθυνσης

 • Μαθηματικά
 • Αρχαία
 • Μαθηματικά
 • Βιολογία
 • Λατινικά
 • Φυσική
 • Φυσική

 

 • Λογοτεχνία

 

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε

Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 • Χημεία

 

 • Ιστορία

 

 • Αρχές Οργάνωσης και

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Μάθημα επιλογής*
 • Μάθημα επιλογής*
 • Μάθημα επιλογής*

* O μαθητής επιλέγει ένα από τα ακόλουθα μαθήματα γενικής παιδείας: Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική, Ιστορία

 

Επιστημονικά Πεδία

Το σύνολο των σχολών και των τμημάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ έχουν ταξινομηθεί σε πέντε επιστημονικά πεδία. Τα πεδία αυτά και οι σχολές που κυρίως περιλαμβάνει το κάθε ένα είναι:

Επιστημονικό πεδίο

Κύριες σχολές που περιέχονται

1° Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Νομικής, Φιλολογίας κ. α.

2° Θετικών Επιστημών

Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας κ. α.

3° Ιατρικών Επιστημών

Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές κ.α.

4° Τεχνολογικών Επιστημών

Αρχιτεκτονικές, Πολυτεχνικές κ. α.

5° Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

Οικονομικές, Διοίκησης κ. α.

 

Από τα πέντε επιστημονικά πεδία ένας μαθητής θετικής κατεύθυνσης μπορεί να εισαχθεί, χωρίς ποινή, στα τέσσερα (2°, 3°, 4° και 5°), ένας μαθητής Θεωρητικής κατεύθυνσης στα δύο (1° και 5°) και ένας μαθητής Τεχνολογικής κατεύθυνσης στα τρία (2°, 4° και 5°). Η εισαγωγή στο 5° επιστημονικό πεδίο προϋποθέτει ως μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά γενικής παιδείας και το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (έβδομο μάθημα).

Κάθε μαθητής ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σχολές μόνο από δύο πεδία. Ανάλογα βέβαια με την επιλογή του επιστημονικού πεδίου αλλάζουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και επομένως αλλάζουν και τα συνολικά μόρια που συγκεντρώνει ο μαθητής. Χρειάζεται επομένως μεγάλη προσοχή στην επιλογή των επιστημονικών πεδίων με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των μορίων του κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του.

φροντιστηρια παιδεια 

 Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για το κάθε επιστημονικό πεδίο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επιστημονικό πεδίο

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας

1° Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Αρχαία κατεύθυνσης (1,3)

2ο Ιστορία κατεύθυνσης (0,7)

2° Θετικών Επιστημών

1ο Μαθηματικά κατεύθυνσης (1,3)

2ο Φυσική κατεύθυνσης (0,7)

3° Ιατρικών Επιστημών

1ο Βιολογία κατεύθυνσης (1,3)

2ο Χημεία κατεύθυνσης (0,7)

4° Τεχνολογικών Επιστημών

1ο Μαθηματικά κατεύθυνσης (1,3)

2ο Φυσική κατεύθυνσης (0,7)

5° Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

1ο Αρχές Οικονομικής θεωρίας (1,3)

2ο Μαθηματικά γενικής Παιδείας (0,7)

 

Τα μαθήματα που αντικαθιστούν τα αυξημένης βαρύτητας, όταν ένας υποψήφιος επιθυμεί να εισαχθεί σε τμήμα που βρίσκεται σε άλλο επιστημονικό πεδίο από τα προβλεπόμενα, αλλά με μειωμένο συντελεστή, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Επιστημονικό πεδίο

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας

1° Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Νεοελληνική γλώσσα (0,9)

2ο Ιστορία γενικής (0,4)

2° Θετικών Επιστημών

1ο Μαθηματικά γενικής (0,9)

2ο Νεοελληνική γλώσσα (0,4)

3° Ιατρικών Επιστημών

1ο Βιολογία γενικής (0,9)

2ο Νεοελληνική γλώσσα (0,4)

4° Τεχνολογικών Επιστημών

1ο Μαθηματικά γενικής (0,9)

2ο Νεοελληνική γλώσσα (0,4)

 

Για τους υποψήφιους της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

 

Μάθημα

Συντελεστής

1ο Ε.Π.

Αρχαία Ελληνικά (Κατεύθυνσης)

Ιστορία (Κατεύθυνσης)

1,3

0,7

2ο Ε.Π

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Νεοελληνική Γλώσσα

0,9

0,4

3ο Ε.Π.

Βιολογία (Γενικής Παιδείας)

Νεοελληνική Γλώσσα

0,9

0,4

4ο Ε.Π

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Νεοελληνική Γλώσσα

0,9

0,4

5ο Ε.Π.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

1,3

0,7

 

Για τους υποψήφιους της ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

 

Μάθημα

Συντελεστής

1ο Ε.Π.

Νεοελληνική Γλώσσα

Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

0,9

0,4

2ο Ε.Π.

Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)

Φυσική (Κατεύθυνσης)

1,3

0,7

3ο Ε.Π.

Βιολογία (Κατεύθυνσης)

Χημεία (Κατεύθυνσης)

1,3

0,7

4ο Ε.Π.

Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)

Φυσική (Κατεύθυνσης)

1,3

0,7

5ο Ε.Π.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

1,3

0,7

 

Για τους υποψήφιους της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

 

Μάθημα

Συντελεστής

1ο Ε.Π.

Νεοελληνική Γλώσσα

Ιστορία (Γενικής Παιδείας)

0,9

0,4

2ο Ε.Π.

Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)

Φυσική (Κατεύθυνσης)

1,3

0,7

3ο Ε.Π.

Βιολογία (Γενικής Παιδείας)

Νεοελληνική Γλώσσα

0,9

0,4

4ο Ε.Π.

Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)

Φυσική (Κατεύθυνσης)

1,3

0,7

5ο Ε.Π.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογή)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

1,3

0,7

 

Παρατήρηση:

Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επιλέγεται, όποιος υποψήφιος θελήσει να δηλώσει σχολή του 5ου Επιστημονικού Πεδίου, θα διαγωνισθεί σε επτά (07) πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς είναι υποχρεωτικό να εξεταστεί και στα Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)