Πρόγραμμα Γενικού Λυκείου

 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

      ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ Για μαθητές προς Ανθρωπιστικές Σπουδές ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Για μαθητές προς Θετικές Σπουδές ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 3 ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 ΧΗΜΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

      ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
     ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ        ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ Προσ/μού 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προσ/μού 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ Προσ/μού 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ Γεν. Παιδείας 2

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΦΥΣΙΚΗ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προσ/μού 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΧΗΜΕΙΑ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ (1ο Πεδίο) 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προσ/μού (2ο Πεδίο) 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (4ο Πεδίο) 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεν. Παιδείας (3ο Πεδίο) 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Προσ/μού    (3ο Πεδίο) 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεν. Παιδείας (3ο Πεδίο) 2