Φιλόλογοι

 

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μεταπτυχιακός Τίτλος: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Φ.Π.Ψ. Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας με θέμα “Όψεις της Διαλεκτικής”
Διδακτορικός Τίτλος: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή – Γενικό Τμήμα. Υποψήφια Διδάκτωρ στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας με θέμα “Όψεις της Διαλεκτικής”
Εργασιακή Εμπειρία: 25 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Σπουδές:
 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία:
7 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα

 

ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σπουδές: 
Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακoύ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργασιακή Εμπειρία: 
23 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα

 

ΤΣΙΒΙΛΗ ΕΦΗ
Σπουδές:
Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακoύ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργασιακή Εμπειρία:
30 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα