Πρόγραμμα Γενικού Λυκείου

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

      ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ Για μαθητές προς Ανθρωπιστικές Σπουδές ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Για μαθητές προς Θετικές Σπουδές ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ 3 ΦΥΣΙΚΗ  
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ  
ΑΡΧΑΙΑ 3    
ΦΥΣΙΚΗ 2    
ΧΗΜΕΙΑ 2    

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

      ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
     ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ        ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ (*προαιρετικά)

2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
    ΑΛΓΕΒΡΑ 2
    ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1
 
 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΦΥΣΙΚΗ 4 ΦΥΣΙΚΗ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΧΗΜΕΙΑ 3 ΧΗΜΕΙΑ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 OIKONOMIA 3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3