Οικονομολόγοι

user_male ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εργασιακή Εμπειρία: 22 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα