Καθηγητές Φυσικής

user_male ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 38 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 29 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 10 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα