Οργάνωση Φροντιστηρίου

φροντιστηριο_παιδεια_πατρα

Η Οργάνωση μας αποτελεί πρόκληση για σύγκριση.

Οι σημειώσεις πάντοτε δακτυλογραφημένες και βιβλιοδετημένες. Τα τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή.Τα διαγωνίσματα με ξεχωριστό πρόγραμμα από την αρχή της χρονιάς.Με πλήρη μηχανοργάνωση, που άρχισε από τότε που αποφοίτησαν οι πρώτοι φοιτητές της πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ιδρύθηκε τρίτη κατά σειρά στην Ελλάδα στο φροντιστηριακό χώρο, χρόνια νωρίτερα από σελίδες επιχειρήσεων κολοσσών.Οι ενημερώσεις γονέων γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μάλιστα δύο φορές το χρόνο σε ειδικό χώρο κεντρικού ξενοδοχείου της πόλης μας.Αποστέλλεται στους γονείς ταχυδρομικά η καρτέλα προόδου των μαθητών ανά τέσσερις περίπου μήνες.Η διδασκαλία μέρους της ύλης σε ορισμένα μαθήματα γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστών, γεγονός που βοηθάει τους μαθητές να εμπεδώσουν ευκολότερα την ύλη.

Η διημερίδα των καθηγητών γίνεται μία φορά κάθε χρόνο, απαραίτητη για συνελεύσεις και προγραμματισμό, σε ξενοδοχείο εκτός της πόλης μας.Η λειτουργία του δεύτερου κτιρίου δίνεται προγραμματισμένα με τους ίδιους καθηγητές, ενώ συνδέεται με σύστημα τηλεδιάσκεψης με το πρώτο κτίριο στη Ζαίμη 21.