Καθηγητές Ιστορίας

user_female ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακoύ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργασιακή Εμπειρία: 23 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα