Καθηγητές Μαθηματικών

user_female ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακός Τίτλος: Δίπλωμα Ειδίκευσης “Μαθηματικά των Υπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη” του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 15 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα
user_male ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργασιακή Εμπειρία: 35 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα