Καθηγητές Η/Υ

user_female ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Σπουδές: Πτυχιούχος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία των ΑΤΕΙ Μεσολογγίου
Εργασιακή Εμπειρία: 15 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα