Βάσεις 2013

Μπορείτε να κατεβάσετε τις Bάσεις του 2013 για ΓΕΛ (Ημερήσια & Εσπερινά) και ΕΠΑΛ, παρακάτω σε μορφή pdf:

90% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ(Β) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013
90% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Β) – ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2013
10% ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (Β) – ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013
ΕΠΑΛ(Α) – ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2013
ΕΠΑΛ (Α) – ΕΣΠΕΡΙΝΑ 2013


Ακολουθούν συγκριτικά στατιστικά μεταξύ Βάσεων 2012 – 2013:

Συγκριτικό βάσεων 90% 2013-2012
Συγκριτικό βάσεων 10% 2013-2012
Συγκριτικό βάσεων ΕΠΑΛ 2013-2012