Εκδηλώσεις

Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει
ή λάβει μέρος η “οικογένεια” των Φροντιστηρίων Παιδεία