Φιλόλογοι

 

ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Σπουδές: 
Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακoύ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργασιακή Εμπειρία: 
23 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα

ΤΣΙΒΙΛΗ ΕΦΗ
Σπουδές:
Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακoύ Πανεπιστημίου Αθηνών
Εργασιακή Εμπειρία:
30 έτη Διδασκαλίας στον Ιδιωτικό Τομέα