Οργάνωση Μαθημάτων

1. Ολιγομελή τμήματα
Οι τάξεις μας αποτελούνται κατά μέσο όρο από 3-5 μαθητές. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα επιλογής τμημάτων 1 ή 2 ατόμων με ελκυστικές τιμές.

2. Ομοιογενή τμήματα
Οι μαθητές μας κατατάσσονται αρχικά σε τμήματα με βάση τη σχολική τους επίδοση αλλά και με κατάλληλα διαγνωστικά τεστ, στα οποία συμμετέχουν στο φροντιστήριο, τοποθετούνται στο ανάλογο τμήμα.

3. Προγράμματα σπουδών
Στα φροντιστήρια ΠΑΙΔΕΙΑ καταρτίζουμε από την αρχή του σχολικού-φροντιστηριακού έτους πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και ύλης το οποίο τηρείται με προσοχή και ακρίβεια σε κάθε μάθημα. Προγραμματίζουμε διαγωνίσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στα οποία αποτυπώνεται η συνολική εικόνα καθώς και ο βαθμός προόδου των μαθητών μας.

4. Εκπαιδευτικές μέθοδοι
Η διεξαγωγή του μαθήματος γίνεται με τους εξής τρόπους:

α. Χρήση διαδραστικού πίνακα όπου ο καθηγητής συμπληρώνει την παραδοσιακή διδακτική διαδικασία με τα πιο σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών.

β. Στο τραπέζι όπου υπάρχει η άμεση σχέση δασκάλου και μαθητή και διασφαλίζεται η καλή τους επικοινωνία και συνεργασία.

γ. Με τη Χρήση πολυμέσων όπως Internet, DVD, Slides κλπ

5. Φροντιστηριακά Βοηθήματα και Σημειώσεις
Στα φροντιστήρια ΠΑΙΔΕΙΑ επιλέγουμε τα καλύτερα βοηθήματα και συγγράφουμε σημειώσεις εκπαίδευσης προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε ύλης, τις οποίες και παρέχουμε στους μαθητές κατά την διάρκεια της χρονιάς.

6. Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Διαθέτουμε Υπερσύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για μια δημιουργική και αποδοτική εκπαιδευτική συνεργασία.

7. Διδακτικό προσωπικό
Ο Διευθυντής Σπουδών αναλαμβάνει να συντονίσει το έργο των καθηγητών των φροντιστηρίων ΠΑΙΔΕΙΑ και να καταρτίσει το Πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων. Οι καθηγητές στο ΠΑΙΔΕΙΑ έχουν πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης και μπορούν να ανταπεξέλθουν με συνέπεια στις απαιτήσεις του Σχολείου και των εξετάσεων. Ορίζεται ο Υπεύθυνος Καθηγητής για κάθε μαθητή και τμήμα ο οποίος και αναλαμβάνει να στηρίξει τους μαθητές συνολικά στα καθήκοντά τους συνεργαζόμενος παράλληλα και με τους υπόλοιπους καθηγητές του τμήματος. Επίσης ενημερώνει τους γονείς και την Διεύθυνση Σπουδών για την απόδοση των μαθητών και προτείνει λύσεις για την βελτιστοποίηση της.

8. Ενημέρωση γονέων και Σύστημα αξιολόγησης
Ενημερώνουμε συστηματικά τους γονείς τόσο στις ημερίδες γονέων όσο και καθημερινά μέσω της γραμματείας για την πρόοδο των μαθητών. Στις καρτέλες του σπουδαστή αλλά και του τμήματος αποτυπώνουμε την συνολική εικόνα του μαθητή για κάθε μέρα προσέλευσης του στο Φροντιστήριο.

9. Στοχοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών του Μαθητή.
Παρακολουθούμε ανά τετράμηνο ,σε ειδικό έντυπο, τον εκπαιδευτικό στόχο του κάθε μαθητή τον οποίο και έχουμε θέσει από κοινού με τον μαθητή και τον γονέα. Ειδικά για την Γ λυκείου ο εκπαιδευτικός στόχος παρακολουθείται πιο συχνά. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι ο μαθητής θα πετύχει τους στόχους και θα γίνονται διορθωτικές κινήσεις όποτε χρειαστεί.