Πρόγραμμα Γυμνασίου

 Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2

 

Β’&Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2